Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij vinden uw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die wij verzamelen, over hoe we die gebruiken en over uw rechten in het beheren van die informatie. Daarom deze privacyverklaring.


José van Heijnsbergen Huidverbetering en Kleur- en Stijladvies, Schoonheidsspecialist, gevestigd aan De Hoef 54, 6581 JJ Malden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
http://www.josevanheijnsbergen.nl De Hoef 54, 6581 JJ Malden 024-3581965
José van Heijnsbergen is de Functionaris Gegevensbescherming van José van Heijnsbergen Huidverbetering en Kleur- en Stijladvies, Schoonheidsspecialist Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Persoonsgegevens die wij verwerken
José van Heijnsbergen Huidverbetering en Kleur- en Stijladvies, Schoonheidsspecialist verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
José van Heijnsbergen Huidverbetering en Kleur- en Stijladvies, Schoonheidsspecialist verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

José van Heijnsbergen Huidverbetering en Kleur- en Stijladvies, Schoonheidsspecialist verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren 
 • José van Heijnsbergen Huidverbetering en Kleur- en Stijladvies, Schoonheidsspecialist verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
José van Heijnsbergen Huidverbetering en Kleur- en Stijladvies, Schoonheidsspecialist neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van José van Heijnsbergen Huidverbetering en Kleur- en Stijladvies, Schoonheidsspecialist) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
José van Heijnsbergen Huidverbetering en Kleur- en Stijladvies, Schoonheidsspecialist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 • Nieuwsbrief: Zolang de persoon klant van José van Heijnsbergen Huidverbetering en Kleur- en Stijladvies, Schoonheidsspecialist is. Middels een mail aan ons kan de klant zich uitschrijven.
 • Belastingdienst: Wettelijke verplichting van 7 jaar
 • Afspraakbevestiging: Wettelijke verplichting van 7 jaar
 • Zorgverzekeraar: Tot 7 jaar na de laatste behandeling

 

Delen van persoonsgegevens met derden
José van Heijnsbergen Huidverbetering en Kleur- en Stijladvies, Schoonheidsspecialist verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden alleen gedeeld met een zorgverlener van die klant die voor een probleem in behandeling is. Deze gegevens zijn alleen bestemd voor intern gebruik door de eigenaar/medewerkers van de salon. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. José van Heijnsbergen Huidverbetering en Kleur- en Stijladvies, Schoonheidsspecialist blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
José van Heijnsbergen Huidverbetering en Kleur- en Stijladvies, Schoonheidsspecialist gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookiebeleid op josevanheijnsbergen.nl zie Cookiebeleid


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door José van Heijnsbergen Huidverbetering en Kleur- en Stijladvies, Schoonheidsspecialist en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. José van Heijnsbergen Huidverbetering en Kleur- en Stijladvies, Schoonheidsspecialist wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
José van Heijnsbergen Huidverbetering en Kleur- en Stijladvies, Schoonheidsspecialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.